kosciuszko
Archiwum


Życzenia Ambasador RP w Bernie, Pani Iwony Kozłowskiej, z okazji Święta Niepodległości
Informacja


Szanowni Państwo

Prace renowacyjne w Muzeum T. Kościuszki zostały zakończone.

Dziękujemy: Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" za okazane wsparcie finansowe oraz pomoc. Serdecznie zapraszamy do odwiedzania Muzeum.

Jest to "Zadanie publiczne" współfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ 2021 - INFRASTRUKTURA POLONIJNA", za pośrednictwem Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie".

Kustosz muzeum
Teresa Ackermann

minist
pomoc
remont
remont
remont
remont
remont
prace
prace
prace
prace
prace